Accueil > O stowarzyszeniu

O stowarzyszeniu

Groupement National de Défense des Porteurs de Titres Anciens (G.N.D.P.T.A.) jest stowarzyszeniem utworzonym 17 czerwca 1993 r. i zalegalizowanym na mocy francuskiego prawa.

Główna siedziba G.N.D.P.T.A. znajduje się pod adresem: 944, rue de Buqueux - 62220 CARVIN, France, zaś biuro stowarzyszenia mieści się pod adresem: 47, rue des Millionaires - 62220 CARVIN, France.

Aby zapewnić przejrzystość w zarządzaniu członkom G.N.D.P.T.A., od 2000 r. księgowość stowarzyszenia prowadzona jest przez zawodowych księgowych z biura IN EXTENSO, pomimo, iż nie jest to w żaden sposób wymagane prawem.

Od momentu powstania, G.N.D.P.T.A. walczy o otrzymanie zwrotu środków za obligacje skarbowe wyemitowane przez chiński rząd między 1889 i 1949 rokiem, od byłego Imperium Otomańskiego, pozostając pełne wiary w uregulowanie zobowiązań Turcji oraz tych krajów, które należały do ówczesnego imperium (Bułgaria, Jemen, Grecja, Arabia Saudyjska, państwa bliskiego wschodu,...).

G.N.D.P.T.A. zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników i posiada bardzo bogate archiwa.

G.N.D.P.T.A. również zeznawało przed francuską "Commission du suivi du mémorandum du 26 novembre 1996 entre la France et la Russie", która obradowała w sprawie niespłaconych rosyjskich obligacji państwowych. W tej kwestii G.N.D.P.T.A. współpracuje ostatnio z Association Fédérative Internationale des Porteurs d'Emprunts Russes (A.F.I.P.E.R.) i Groupement des Porteurs de Titres Russes (G.P.T.R.) kierując korespondencję do Pana Nicolasa SARKOZY - Prezydenta Republiki Francuskiej.

Po dwóch dekadach ciężkiej pracy G.N.D.P.T.A. ma zaszczyt zaprezentować wyniki swojej pracy, aby zapobiec ich zniknięciu we mgle zbiorowej amnezji, kreowanej przez nasze francuskie władze. Te spory finansowe są niestety w pełni aktualne do dnia dzisiejszego.

Należy stwierdzić, że niespłacone chińskie obligacje są notowane na giełdzie w Paryżu do dziś, podobnie jak greckie z 1910 i 1914 roku. G.N.D.P.T.A. aktywnie domaga się spłaty przeszłych zobowiązań i aktywnie współpracuje z Association de Recouvrement des Créances Souveraines non Remboursées de l'Etat Grec (A.R.C.S.E.G.) celem zwrotu tych ostatnich, zwracając przy tym uwagę na niewykonane dotąd zobowiązania państwa i mobilizując go do dotrzymania danej obietnicy.

G.N.D.P.T.A. również współpracuje z różnymi francuskimi jak i zagranicznymi grupami, tj.: A.F.I.P.E.R., Groupement Européen des Porteurs de Titres Non Remboursés (G.EP.T.A.N.R), G.P.T.R., La Voix des Emprunts Russes (L.V.E.R.), Scripta Russiae Manent (S.R.M.), Collectif des Porteurs d'Emprunts Chinois du Bénélux, Collectif des Porteurs d'Emprunst Russes et Chinois de la Principauté d'Andorre, Union des Français de Chine (U.F.C.), Ligue Nationale des Sinistrés de Russie (L.N.S.R.).

Ostatnio, G.N.D.P.T.A. współpracuje i aktywnie wspiera Credit Rating Agency Observatory (C.R.A.O.).

Celem G.N.D.P.T.A. jest podkreślić dominującą (dominus) rolę państwa francuskiego i jego aktywnego wpływu w czasie, w którym obligacje zostały wyemitowane oraz dążenie do pełnego rozliczenia tych długów na podstawie ich wartości złota, np. 25 złotych monet z Napoleonem o nominale 20 franków za każde 500 złotych franków o nominalnej wartości obligacji, plus odsetki umowne należne również w złocie.

G.N.D.P.T.A. i Chiny

Od 1900 r. do 1925 r. Chiny wydały na obligacje na paryskiej giełdzie 400 milionów złotych franków. Chiny zachęcone przez inne mocarstwa (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Rosja i po wielkiej wojnie USA i Japonia) – mające zapędy aby nadzorować politycznie z powodów terytorialnych i kontrolować administracyjną integralność Chin – chciały aby obligacje te częściowo, ale nie tylko pokryły rozwój tamtejszych kolei. Po odnowie nacjonalistycznego rządu w 1927 roku Chiny stały się bardziej ostrożne względem obcych mocarstw i mniej skłonne do szukania funduszy na rynkach międzynarodowych.

Spłata zobowiązań w całości i w terminie nie jest powszechna i zależy od różnych kwestii, jednak ustaje ona całkowicie w latach 1937-1939, kiedy wybucha wojna między Chinami i Japonią. Odnowa reżimu w 1949 roku nie polepszyła sytuacji dla posiadaczy obligacji, mimo wielu deklaracji dobrej woli ze strony Chin.

Uznanie Republiki Ludowej przez rząd francuski 27 stycznia 1964 zapewniło Krajowemu Stowarzyszeniu okazję do przypomnienia rządowi francuskiemu o znaczeniu długu zagranicznego Chin dla francuskiej gospodarki.

Odmowa Chin, co do rozważenia spłacenia jej zadłużenia zagranicznego dorowadziła do przypomnienia przez Krajowe Stowarzyszenie swojego apelu do rządu francuskiego o otwarcie rundy negocjacji w tej sprawie z chińskim rządem.

Pełne zaufania i wiary w spłatę chińskich zobowiązań są głównie osoby prywatne, które mogą posiadać więcej niż 1,5 mln obligacji chińskiego długu, możnaby nimi zapłacić za 100 egzemplarzy samolotu Airbus A350 (wartość około 14 mld euro).

G.N.D.P.T.A. wzywa Chińskie władze do pełnej spłaty zaległego długu na podstawie wartości złota, wedle aktualnych jak również przeszłych międzynarodowych umów.

G.N.D.P.T.A. przyczynia się również do uprzedzenia tych inwestorów, zamierzających inwestować w Chinach, które są przedstawiane jako finansowa bonanza na 1,3 mld rynku konsumentów.

Spór między Francją a Chinami w sprawie obligacji państwowych jest stałym symptomem dla stosunków między naszymi krajami w ciągu ostatnich ponad 50 lat.

G.N.D.P.T.A. i dawne imperium Otomańskie

Podobna sytuacja istnieje w krajach które powstały po rozpadzie dawnego Imperium Otomańskiego (Turcja, Jemen, Arabia Saudyjska, Grecja, Bułgaria,...), które nie zawsze spłacały swoje zobowiązania zgodnie z zapisami międzynarodowego porozumienia Rady Zwrotu Długu Publicznego Byłego Imperium Otomańskiego, które powstało pod wpływem Francji i Wielkiej Brytanii w 1933 r.

Dominująca (dominus) rola Francji w tej grabieży, będzie również podkreślana w czynnościach prawnych, jak również wszelkich innych nierozstrzygniętych sporach, zgodnie z artykułem 2 regulaminu naszego stowarzyszenia.

G.N.D.P.T.A.

Groupement National de Défense des Porteurs de Titres Anciens

47, rue des Millionnaires - 62220 Carvin

www.gndpta.eu