Accueil > Priskribo de la GNDPTA

Priskribo de la GNDPTA

La Nacia Grupo pri la Defendo de la Posedantoj de Malnovaj Valorpaperoj (GNDPTA) estas Asocio regita de la Leĝo 1901, kreita la 17 an de Junio 1993 kaj deklarita sub la numero 27965 (Oficiala ĵurnalo de la 7a Junio 1993 pâgo 2363).

La societa sidejo de la GNDPTA situas 944, strato Buqueux - 62220 CARVIN - Pordo M. La oficejo situas 47, strato de la Milionuloj - 62220 CARVIN.

Antaù ol prezenti la GNDPTA, estas notinde ke, kadre de la financa travidebleco vid’al vide gîaj fidelaj anoj, la GNDPTA propravole kontroligas siajn bankajn kontojn de Ofico de Spertaj Kontistoj de la jaro 2000, nuntempe la ofico IN EXTENSO de LENS (62).

Ekde sia kreado, la GNDPTA baraktis por la repago de la cînaj pruntoj emisiitaj inter 1898 kaj 1949, la Turquaj pruntoj de la PraImperio, reprenitaj de la Turkio kaj ciuj aliaj landoj heredantoj de tiu lasta (Bulgario, Jemeno, Grekio, Sauda Arabio, Orientaj Landoj, ...). La GNDPTA konsistas el altiniveloj profesiuloj kaj disponas pri ekstaraj arhivoj.

La GNDPTA ankaù estis kontrolita de la Komisiono PAYE (1999) por la rusaj pruntoj, bone konas la dosieron.

Tiurilate, la GNDPTA kunlaboris kun la AFIPER kaj la GPTR kadre de komuna letero sendita al sinjoro Nicolas SARKOZY, Prezidento de la Franca Republiko.

La GNDPTA fieras prezenti al vi la rezulton de sia dukdejara laboro, eligante el la kolektiva forgeso aù el la volonta amnezio de niaj francaj autorilatoj pri tiuj financaj priproceseblaĵoj kiuj bedaùrinde restas aktualaj.

Estas notinde ke la ĉinaj pruntoj plu estas enkurzegitaj en la Pariza Borso, same kiel la grekaj pruntoj en 1910.1914 pri kiuj la GNDPTA efike kunlaboras kun la ARSCEG (Asocio por la Repago de la Stataj Kreditoraĵoj de la Greka Stato) por denunci tiujn mankojn pri la promeso donita de tiuj debitoraj ŝtatoj.

La GNDPTA ankaù aktive laboras kun multaj francaj kaj eksterlandaj asocioj por la interŝango de reciprokaj informoj kiuj estas profitodonaj por ĉiu el ni.

Fine, le GNDPTA subtenas la CRAO (Credit Rating Agency Observatory).

La CRAO : Franco Obsevejo de la Kredit Agentejo pri Notadoj laboras por la asocioj kiuj gîn subtenas. Ĝi defendas la kreditorojn de ŝtataj kreditoraĝoj nepogitaj kiuj ekzistas ne mencias la publikaj kontoj de la heredantaj ŝtatoj.

La CRAO agas vid’al vide de ĉiuj publikaj instancoj, precipe de la Europa Parlamento, de la Europa Komisiono, de la naciaj kaj internaciaj regulantoj, de la financaj instancoj, investadaj sindikatoj kaj ciuj establoj kiuj zorgas pri investado aù notado de ŝtataj pruntoj.

La GNDPTA subskribis peticiojn kontraù la Notaj Agentejoj kiuj agas libervole favore al sûldantaj ŝtatoj kiuj ne tenis sian parolon, kun cîuj aliaj asocioj samselaj.

La GDNPTA denuncas la rolon de DOMINUS regito de la Franca ŝtato de tiuj pruntoj emisiaj kaj petegos la repagon de tiuj nepagitaj obligacioj surbaze de la ORO, tio estas 500 tiamaj frankoj, egalvalore kun 25 oraj moneroj de 20 oraj frankoj (NAPOLEON) plus la interezoj pagotaj en Oro.

Por ciuj informo, bonvolu sendi al ni afrankitan koverton vortigitan je via adreso.

Bonvolu sendi la ambaùflankon kopion de via valuto por ekspertizo kaj respondo.

La DOMINUS devenas de la latino sed havas modernan uzon car regule uzita de la asignistoj.

En la prastato, la DOMINUS estis la mastro, tiu kiu superis, tiu kiu povas decidi.

La asignistoj pri justeco uzis ĝin por paroli pri tiu antaù kiu oni devas kliniĝi kaj kies ordonojn oni devas sekvi.

La GNDPTA kaj Ĉinio

Inter 1900 kaj 1925, Ĉinio emisiis en la pariza ŝparloko Ŝtatajn Pruntojn, kiuj samvaloris 400 milionoj da tiamaj oraj frankoj. Tiujn pruntojn Ĉinio petis parte por kreskigi sian fervojan reton de 1898 sed ne nur. Ĝi estis kuraĝigita de la mondaj potencoj (Germanio, Britio, Francio, Rusio). Post la unua mondmilito ankaŭ kuniĝis Usono kaj Japonio ĉar ili deziris politike sin impliki por teritoriaj kaŭzoj kaj ankaŭ cele de kontroli la administran integralecon de Ĉinio. Post la naskiĝo de nacissta registaro en 1927, Ĉinio, pli singarda rilate la fremdajn potencojn, petis malpli da internaciaj fondusoj.

La pagdatoj estis diverse respektitaj laŭ la emisioj sed tute ĉesis inter 1937 kaj 1939 kiam Ĉinio ekbatalis kontraŭ Japanio. La starigo de nova reĝimo en 1949 ne plibonigis la situacion de la posedantoj de tiuj valorpaperoj, spite al multaj eldiroj de Ĉinio pri siaj bonaj intencoj.

La agnosko, la 27an de januaro 1964, de la Ĉina Populara Respubliko far la franca registaro ebligis al la Nacia Asocio rememorigi al ĝi la gravan francan partoprenon en la eksterlandaj ĉinaj pruntoj.

La Ĉina Registaro ne volis konsideri la repagon de sa ekstera ŝuldo, la Nacia Asocio refoje incitadis la Francan Registaron petegi de la Ĉina Registaro la ekon de traktadoj tiurilate.

Tiujn nenuligeblajn pruntojn posedas privatuloj, kiuj ne scias ke, kun 1,5 milionoj da pruntoj oni povus aĉeti 100 Airbus 350, tio estas almenaŭ 14 miliardoj da Eŭroj.

La GNDPTA insiste petegas de la Ĉina Registaro la repagon de tiuj ŝuldoj surbaze de la oro-normo konforme al la internaciaj reguloj.

Per sia laboro, la GNDPTA kontribuas al la informado kaj al la averto de la investuloj vid'al vide de Ĉinio, tiu lando prezentita de ĝia registaro kiel mirakla merkato kun 1300 milionoj da loĝantoj.

La priproceseblaĵo inter Francio kaj Ĉinio pri la pruntoj antaŭ 1949 estas simptoma de la haosaj rilatoj inter niaj du landoj de 50 jaroj.

La GNDPTA kaj la pra Turka Imperio

Same por la heredantaj lantoj de tiu Imperio (Turkio, Jemeno, Saŭda Arabio, Grekio, Bulgario), kiuj ankoraŭ ne pagis siajn ŝuldojn sekve de la Internacia Akordo pri la Turka Publika Ŝuldo sub la kontrolo de Francio kaj Britio en 1933.

G.N.D.P.T.A.

Groupement National de Défense des Porteurs de Titres Anciens

47, rue des Millionnaires - 62220 Carvin

www.gndpta.eu